آدرس

امور اداری    ۷۰ ۲۰ ۹۱۰۰ (۰۲۱)

گرامر زبان انگلیسی - ECC
یادگرفتن گرامر زبان انگلیسی یکی از مهمترین گامها برای درست و با اعتماد به نفس صحبت کردن به زبان انگلیسی است.  اگر به این نکته توجه کنید که با یادگرفتن گرامر مسیر یادگیری زبان انگلیسی کوتاه تر شده و اشتباه هات کمتری در ساخت جمله می کنید یادگیری آن برای شما شیرین می شود.

مکالمه انگلیسی با پارتنر های زبان حرفه ای!

آموزش مکالمه انگلیسی، به صورت آنلاین و تلفنی با تعیین سطح و 2 جلسه آزمایشی رایگان

فهرست مطالب

گرامر چیست؟

گرامر، اصول و قواعدی است که برای تشکیل جملات صحیح در یک زبان استفاده می‌شود. این قواعد شامل نحو، واژگان، کاربردها و ساختار جملات در یک زبان می‌شود. به طور کلی، گرامر به ما کمک می‌کند تا به درستی صحبت کنیم و بنویسیم. یادگیری و استفاده صحیح از گرامر، برای ارتباط موثر و صحیح بسیار اهمیت دارد.

 

مقدمه ای بر گرامر زبان انگلیسی

در ابتدایی ترین تعریف از گرامر زبان انگلیسی  اجزا جمله را به 9 جزء تقسیم کرده اند که به ان اجزاء کلام می گوییم

جزء کلام وظیفه مثال
فعل (verb) فعل یا حالت بودن (be)، داشتن (have)، کردن (do)، خواندن (read)
اسم (noun) شیء یا فرد مداد (pencil) علی (Ali) میز (table) کتاب (book)
صفت (adjective) توصیف کننده اسم خوب (good) بد (bad) زشت (ugly) بزرگ (big)
تخصیص گر (determiner) محدود یا مشخص کننده اسم یکدانه (a/an) دو (two) بعضی (some) کمی (few) مال من (my)
قید (adverb) توصیف کننده فعل، صفات یا قید ها به سرعت (quickly) با آرامش (calmly) به خوبی (well) خیلی (very)
ضمیر (pronoun) جایگزین اسم من (I) تو (you) او (He/She) ما (we) آن ها (they) شما (you)
حرف اضافه (preposition) متصل کننده اسم به دیگر لغات به (to) در (at) بعد (after) با (by)
حرف ربط (conjunction) کلمات و جملات را به یکدیگر ربط می دهد. و (and) ولی (but) جایی که (where) زمانی که (when)
حرف ندا (interjection) ادای صوت هایی که ندا یا القا می کنند آخ (Ouch!) آهای (Hi!) امم (Ummm) خب (well)

 

ساختار جملات انگلیسی پایه

مهمترین جزء هر جمله فعل می باشد.  بدون فعل ما نمی توانیم جملات درست و معنی دار بسازیم.  جملات امری تقریبا کوتاه ترین جملات هستند که می توانند حتی از یک لغت تشکیل شوند.

بیا برو بشین …

در ساختار یک جمله خبری ساده در زبان انگلیسی فاعل در ابتدای جمله و فعل بعد از آن می آید.

اگر در یک جمله مغعول داشته باشیم آن را بعد از فعل بیان می کنیم

فاعل+ فعل+مفعول

Subject+Verb+Object

I see him.

ساختار جمله در زبان انگلیسی SVO  است به این معنی که ابتدا فاعل بعد فعل و در آخر مفعول می آید.

به طور کلی، جمله انگلیسی از چهار ساختار مختلف تشکیل شده است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

جملات ساده (Simple Sentences)

یک جمله ساده از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است ، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت می دهد.

I like English

جملات مرکب (Compound Sentences)

برخلاف جملات ساده، ما در این نوع جملات دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند.

I like apples, and he likes orange

جملات پیچیده (Complex sentences)

ساختار جمله پیچیده همانطور که از نامش پیدا است کمی با جمله مرکب فرق دارد.  شما در کنار بند مستقل می توانید از یک بند وابسته هم استفاده کنید.

Can you recognize this man who has committed this crime? 

جملات پیچیده-مرکب (Compound-complex Sentences)

این ساختار همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب.  یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود.

The Royal Bengal tiger started roaring, so the people ran away and nobody couldn’t take pictures.

 

افعال انگلیسی و زمان های فعل انگلیسی

انواع فعل در زبان انگلیسی:

افعال لازم و متعدی (Transitive and Intransitive Verbs)

 

فعل در زبان انگلیسی

هر فعلی که با آن رو‌به‌رو هستیم، یا در دسته‌ی ناگذر (intransitive) یا در دسته‌ی متعدی و گذرا (transitive) قرار می‌گیرد.

افعال گذرا یا متعدی، عملی را که برای شخصی یا شیئی اتفاق می‌افتد توصیف می‌کند.  این شخص یا شیء به عنوان مفعول مستقیم فعل شناخته می‌شود.  البته در زبان فارسی قلق‌هایی جهت تشخیص این افعال وجود دارد که گاهی در زبان انگلیسی هم چاره ساز است.  معمولا ما مفعول مستقیم و فعل متعدی را به کمک «چه کسی را؟» و «چه چیزی را؟» تشخیص می‌دهیم.  مثلا «چه چیزی را خواندن؟» مفهوم و معنی مشخصی دارد.  پس فعل ما متعدی و مفعول مستقیم است.  اما «چه چیزی را است؟» بی معنی است.  پس «است»‌ فعل لازم است.  شما می‌توانید از همین روش برای تشخیص این افعال در زبان انگلیسی هم استفاده کنید.  برای درک بیشتر، به مثال‌های زیر توجه کنید:

I sleep at 10. He sneezed a lot.
S+V S+ V
I saw Ali yesterday. I eat my lunch at 1p. m.
S+V+O S+V+O

 

 

افعال با قاعده و بی قاعده (regular and irregular verbs)

 اکثر افعال باقاعده (reqular) هستند، به این معنی که اگر بخواهیم آن‌ها را در زمان گذشته صرف کنیم، صرفا به انتهای فعل یک –d یا –de چسبیده می‌شود.

present Past
“I play the violin. ”

“I bake cakes. ”

“I listen to my teacher. ”

“I gather firewood. ”

“I climb trees. ”

“I played the violin. ”

“I baked cakes. ”

“I listened to my teacher. ”

“I gathered firewood. ”

“I climbed trees. ”

 

از طرف دیگر افعال بی‌قاعده (Irregular verbs)  شامل قوانین متفاوتی می‌شوند.  یعنی اگر بخواهیم آن‌ها را در زمان گذشته‌ صرف کنیم شکل متفاوتی خواهند داشت.

Present past
“I see the horizon. ”

“I grow bigger every day. ”

“I give to charity. ”

“I sing on Tuesday. ”

“I swim often. ”

“I drive to work. ”

“I saw the horizon. ”

“I grew bigger every day. ”

“I gave to charity. ”

“I sang on Tuesday. ”

“I swam often. ”

“I drove to work. ”

 

زمان های فعل در زبان انگلیسی

یکی از مباجث اولیه و ضروری برای یادگیری نحوه ساخت جملات، زمان دستوری است.  در ساده ترین حالت زمان جملات به سه بخش گذشته (past)، حال (now) و آینده (future) تقسیم می شوند. در انگلیسی هر یک از این زمان ها خود به چهار بخش دیگر؛ ساده (simple)، استمراری (continuous ، کامل (perfect)  و کامل استمراری (perfect continuous) تقسیم می شوند.

 

زمان کاربرد مثال
حال ساده (present simple) برای بیان یک حقیقت، مسائل کلی و تکراری و مسائلی که گذر زمان بر آن ها بی تاثیر است. “She writes a lot of papers for her classes. ”

او مطالب زیادی برای کلاس هایش می نویسد.

گذشته ساده (past simple) برای بیان وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده اند. “She wrote the papers for all of her classes last month. ”

او برای همه کلاس هایش در ماه گذشته مطلب نوشت.

آینده ساده (future simple) برای اتفاقاتی که در آینده انجام خواهند شد. “She will write papers for her classes next semester. ”

او ترم بعد، برای کلاس هایش مطالبی خواهد نوشت.

حال کامل (present perfect) برای توصیف اتفاقاتی که در گذشته شروع شده اما خود یا تاثیر آن تا زمان حال ادامه پیدا می کند. “She has written papers for most of her classes, but she still has some papers left to write. ”

او مطالبی برای بیشتر کلاس هایش نوشته است، اما هنوز چند مطلب مانده که باید بنویسد.

گذشته کامل (past perfect) برای توصیف اتفاقاتی که قبل از اتفاق دیگری در گذشته به وقوع پیوسته اند. “She had written several papers for her classes before she switched universities. ”

او پیش از تغییر دانشگاهش، چندین مطلب برای کلاس هایش نوشته بود.

آینده کامل (future perfect) برای توصیف اتفاقاتی که در بازه زمانی حال و یک زمان مشخص در آینده به وقوع خواهند پیوست. “She will have written many papers for her classes by the end of the semester. ”

او تا پایان این ترم، مطالب بسیاری را برای کلاس هایش خواهد نوشت.

حال استمراری (present continuous) برای توصیف وقایعی که در حال حاضر اتفاق می افتند. “She is writing a paper for her class. ”

او دارد مطلبی برای کلاسش می نویسد.

گذشته استمراری (past continuous) برای توصیف کار هایی که در گذشته نسبت به اتفاق دیگری در گذشته درحال انجام بوده اند. “She was writing a paper for her class when her pencil broke. ”

او داشت مطلبی برای کلاس می نوشت، که مدادش شکست.

آینده استمراری (future continuous) برای توصیف اتفاقاتی در آینده که که تا یک بازه زمانی مشخص در آینده ادامه پیدا خواهند کرد. “She will be writing a lot of papers for her classes next year. ”

او مطالب بسیاری را برای کلاس هایش در سال آینده خواهد نوشت.

حال کامل استمراری (Present perfect continuous) برای توصیف اتفاقاتی که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده و یا به تازگی انجام شده اند.  (ارتباط آن با زمان حال را برجسته می سازد). “She has been writing a paper all night, and now she needs to get some sleep. ”

او تمام شب مطلبی را می نوشت و الان نیاز به خواب دارد.

گذشته کامل استمراری (Past perfect continuous) برای توصیف اتفاقی در گذشته آغاز شده، ادامه پیدا کرده و به اتمام رسیده (ارتباط آن با زمانی در گذشته را برجسته می سازد). “She had been writing a paper all night, and she needed to get some sleep. ”

او تمام شب داشت مطلبی را می نوشت و نیاز به خواب داشت.

آینده کامل استمراری (Future perfect continuous) برای توصیف اتفاقی که تا زمانی مشخص در آینده ادامه پیدا خواهد کرد (بازه زمانی مورد نظر را برجسته می سازد). “She will have been writing this paper for three months when she hands it in. ”

زمانی که مطلب را تحویل بدهد، سه ماه خواهد شد که در حال نوشتن این مطلب بوده است.

 

اسم ها در زبان انگلیسی

اسم (Noun) یکی از هشت قسمت اصلی گرامر زبان انگلیسی است که به موجودات، اشیاء، احساسات، افکار، اعمال و وضعیت‌ها اشاره دارد.

اسم در انگلیسی می­ تواند به عنوان فاعل، مفعول یک فعل، حرف اضافه و یا در نقش بدل استفاده شود.  اسم ها به دو دسته قابل شمارش و غیرقابل شمارش تقسیم می ­شوند.  همچنین در یک تقسیم بندی دیگر اسم را به انواع مفرد و جمع تقسیم می کنیم.

اسامی قابل شمارش (countable) و اسامی غیر قابل شمارش (uncountable) در انگلیسی 📝

تشخیص اسامی قابل شمارش آسان است. این اسامی چیزهایی هستند که می توانیم آنها را بشماریم. مثلا: “کتاب”. کتاب شیئی قابل شمارش است. می توانیم یک، دو، سه یا چند کتاب داشته باشیم. این اسامی می توانند به صورت مفرد یا جمع استفاده شوند.

بر خلاف اسامی قابل شمارش، چیز هایی که ما امکان تقسیمشان به عناصر مفرد و شمردنشان را نداریم، اسامی غیر قابل شمارش (uncountable) محسوب می شوند.مثال “Water” (آب): He drank some water 💧.

در زبان انگلیسی، اسم‌ها هم می‌توانند به صورت مفرد یا جمع آمده و معانی مختلفی داشته باشند.

وقتی یک اسم به صورت مفرد آمده، به یک شی یا فرد خاص اشاره دارد، مثلا:
– “cat” (گربه)
– “book” (کتاب)

وقتی یک اسم به صورت جمع آمده و یا با “s” یا “es” پایان می‌یابد، به بیش از یک شی یا فرد اشاره دارد، مثلا:
– “cats” (گربه‌ها)
– “books” (کتاب‌ها)

در برخی موارد، اسم‌ها به صورت جمع بدون تغییر شکل هم می‌آیند، مثال:
– “sheep” (گوسفند)
– “fish” (ماهی)

 

ضمایر در گرامر انگلیسی

ضمایر، جایگزین های گروه های اسمی در جملات هستند که برای جلوگیری از تکرار اسم بکار برده می شوند.  در انگلیسی ضمایر علاوه بر شخص، مفرد، جمع، از نظر جنسیت و همچنین نقش فاعل یا مفعولی نیز تقسیم می شوند

 

ضمیر شخص جنسیت فاعلی مفعولی

مفرد
(singular)
اول مرد یا زن

(male/ female)

I

من

me

من

دوم مرد یا زن

(male/ female)

you

تو/شما

you

تو/ شما

سوم مرد (male) he

او

him

او

زن (female) she

او

her

او

خنثی (اشیاء و حیوانات) it

آن

it

آن

جمع

(plural)

اول مرد یا زن

(male/ female)

we

ما

us

ما

دوم مرد یا زن

(male/ female)

you

شما

you

شما

سوم مرد یا زن یا خنثی (اشیاء)

male/ female/ neuter

they

آن ها

them

آن ها

 

صفت ها در گرامر زبان انگلیسی

صفت (Adjectives)  یکی از مهمترین مباحث در زبان انگلیسی است چرا که نقش بسیار مهمی در جمله دارد.  صفت کلمه‌ای است که اسم را در جمله توصیف می‌کند و معمولاً به ویژگی‌هایی نظیر کیفیت، اندازه، شکل، احساسات و مواردی از این قبیل اشاره دارد. در زبان انگلیسی انواع مختلفی از صفات را داریم که در اینجا به 8 نوع مهم و پرکاربرد آن اشاره می کنیم.

صفات شمارشی (Quantitative Adjectives):

صفات شمارشی اطلاعاتی درباره کمیت اسم یا ضمیر به ما می‌دهند.

They have two children.

 

صفات خاص (Proper Adjectives)

صفت خاص اسم را توصیف می‌کند.

I like Italian food

صفات اشاره (Demonstrative Adjectives)

وقتی به‌‌طور مستقیم به شخص یا چیزی اشاره می‌کنیم، صفت‌ اشاره به کار می‌بریم. انواع صفت‌های اشاره در انگلیسی عبارت‌اند از:

This   به معنای «این

That  به معنای «آن

These  به معنای «این‌ها

Those به معنای «آن‌ها

This is my grandmother.

 

صفات ملکی (Possessive Adjectives)

صفات ملکی نقش مالکیت را در جمله دارند و نشان می‌دهند که چه چیزی متعلق به چه کسی یا چه مکانی است.  صفات ملکی شامل موارد زیر است:

“my, your, his, her, its, our, your, their”

مثال: My book is in my bag

 

صفات پرسشی (Interrogative Adjectives)

صفات پرسشی، همان طور که از اسمشان پیداست، برای پرسیدن به کار می‌روند.  بعد از صفت پرسشی، حتماً باید اسم یا ضمیر بیاید.  صفات پرسشی عبارت‌اند از:

  • which به معنای «کدام»
  • what به معنای «چه چیزی»
  • whose به معنای «چه کسی»

مثال: ? Whose boots are these

 

صفات نامعین (Indefinite Articles)

صفت نامعین اسم را به‌شکل نامشخصی توصیف می‌کند.  یعنی اطلاعات نامعین یا نامشخصی درباره اسم به ما می‌دهد.  مهم‌ترین صفت‌های نامعین انگلیسی  عبارتند از:

Nobody each most few
several every all many
some either any much

مثال: .Nobody knows where he is

 

صفات ترتیبی (Cardinal Adjectives)

این صفات موقعیت اسم را در میان مجموعه‌ای از اسم‌های دیگر نشان می‌دهد، مانند:

  • first به معنای «اولین»
  • second به معنای «دومین»
  • third به معنای «سومین»

مثال: .The first movie was about a mystery

 

حروف تعریف معین و نامعین (Definite & Indefinite Articles)

حرف تعریف نیز اسم را توصیف می‌کند.  بنابراین، حرف تعریف در انگلیسی هم جزو صفت‌ها به شمار می‌رود و ویژگی‌های اسم را تعیین می‌کند.  حروف‌ تعریف در انگلیسی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

“a, an, the”

حرف‌های تعریف نامعین «a» و «an» برای اسم‌های عام و حرف تعریف معین «the» برای اسم‌هایی به کار می‌رود.

مثال: Please give me an apple

 

صفات مرکب (Compound Adjectives)

وقتی صفات مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند و برای توصیف یک اسم به کار می‌روند، به آن‌ها صفات مرکب می‌گویند.  صفات مرکب معمولاً با خط فاصله از هم جدا می‌شوند.

مثال: I bought a hide-a-bed sofa yesterday

 

قیدها در زبان انگلیسی

قید‌ها در زبان انگلیسی کلماتی هستند که نقش و تأثیر خود را در جمله به‌وضوح نشان می‌دهند. قید‌ها معمولاً مکان، زمان، مقدار، شرایط و غیره را توصیف می‌کنند. قید‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل یا به‌صورت توأم با صفت یا فعل در جمله ظاهر شوند. استفاده از قید‌ها، جملات را روان‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

قید در زبان انگلیسی به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود.

Yesterday, tomorrow, next week قید زمان

Adverbs of time

Here, there, nowhere قید مکان

Adverbs of place

Beautifully, angrily قید حالت

Adverbs of manner

Almost, very قید مقدار

Adverbs of degree

Always, usually,never قید تکرار

Adverbs of frequency

 

حروف اضافه در گرامر انگلیسی

حروف اضافه یا Prepositions در گرامر انگلیسی نقش بسیار مهمی در ساختار جملات ایفا می‌کنند. این حروف اضافه‌ها بعد از خودشان یک اسم یا ضمیر می‌آیند و نحوه رابطه مکانی، زمانی و ادغام برخی اطلاعات را نشان می‌دهند. معمولاً حروف اضافه‌ای همچون in، on، at، for، with و to شناخته شده‌اند. برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی، شناخت صحیح این حروف اضافه بسیار حائز اهمیت است.

معمولاً حروف اضافه به هشت دسته‌ی مختلف تقسیم می‌شوند:

حرف اضافه
Time  زمان at, in, on, for, during, since, by, until, before, after, to, past
Place مکان at, in, on, by/near/close to, next to/beside, between, behind, in front of, above/over, below/under
Direction or

Movement

جهت

to, from, over, under, along, around, across, into, out of, toward(s), away from, onto, off, up, down
Agency

کمک

by, with
Instrument or Device وسیله by, with, on
Reason or Purpose

دلیل

for, because of, on account of, from
Connection ارتباط of, to, with
Origin

ماهیت

from, of

 

دانلود رایگان کاملترین گرامر زبان انگلیسی pdf

از طریق لینک زیر با دانلود رایگان، می‌توانید کاملترین گرامر زبان انگلیسی را از صفر تا صد در قالب یک فایل PDF به‌دست آورید. این منبع شامل گرامر کامل زبان انگلیسی است که به زبان ساده تدوین شده است.

دانلود فایل PDF آموزش گرامر زبان انگلیسی

 

تمرین گرامر زبان انگلیسی با ECC

برای یادگیری زبان انگلیسی باید گرامر این زبان را بخوبی بدانیم.  البته این موضوع به این معنی نیست که صرفا به یادگیری گرامر بپردازیم.  بهترین روش یادگیری گرامر استفاده و بکار بردن آن در جمله می باشد.  در روشهای نوین آموزشی اساتید ما در دوره مکالمه ای سی سی گرامر را بصورت غیر مستقیم و در غالب جملات به زبان آموزان یاد می دهند.  گرامر به صورت طبقه بندی شده و بر حسب نیاز زبان آموزان بصورت کوتاه در جزوه های ای سی سی گنجانده شده و زبان آموزان می توانند با مرور کوتاهی بر نکات گرامری آماده مکالمه شوند.

به عنوان مثال در درس مربوط به کار های روتین روزانه گرامر حال ساده به صورت خلاصه در جزوه آمده است تا زبان آموز بتواند به راحتی با ساختن جملات در زمان حال ساده در مورد روتین روزانه خود صحبت کنند.  اساتید ما در ای سی سی تلاش می کنند تا گرامر را به صورت کاربردی به شما آموزش دهند.  شما بطور غیر مستقیم و با بکار بردن گرامر در جملات تان آن را یاد می گیرید.

دوجلسه آزمایشی رایگان!

دو جلسه 100% رایگان تعیین سطح و شرکت در کلاس های آموزش مکالمه زبان تلفنی ECC فقط با پرکردن فرم زیر:

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

تقویت مهارت ریدینگ (Reading) و درک مطلب زبان انگلیسی

تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی: راهنمای جامع

مهارت ریدینگ یا خواندن، یکی از مهارت‌های چهارگانه زبان انگلیسی است که نقش حیاتی در زندگی روزمره، پیشرفت تحصیلی و شغلی ایفا می‌کند. با تقویت مهارت ریدینگ، می‌توانید به انبوه اطلاعات موجود در منابع انگلیسی دسترسی پیدا کنید، با افراد انگلیسی زبان در سطوح مختلف ارتباط برقرار کنید، در امتحانات و مقاطع تحصیلی بالاتر موفق شوید و فرصت‌های شغلی خود را ارتقا دهید.

ادامه مطلب »
۹ روش موثر برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی در خانه

9 روش موثر برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی در خانه

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های بین‌المللی است که در بسیاری از زمینه‌های زندگی کاربرد دارد. از جمله مهم‌ترین کاربردهای زبان انگلیسی می‌توان به ارتباطات بین‌المللی، تجارت، گردشگری و آموزش اشاره کرد. به همین دلیل، یادگیری زبان انگلیسی برای بسیاری از افراد ضروری است.

ادامه مطلب »
نحوه انتخاب بهترین دیکشنری: راهنمای گام به گام

نحوه انتخاب بهترین دیکشنری: راهنمای گام به گام

دیکشنری یکی از ابزارهای ضروری برای یادگیری هر زبانی است. دیکشنری به ما کمک می‌کند تا معنای کلمات جدید را بیاموزیم، تلفظ آنها را درست بفهمیم و کاربرد آنها را در جمله تشخیص دهیم. اما با وجود تنوع دیکشنری‌های موجود در بازار، انتخاب بهترین دیکشنری برای خودمان می‌تواند دشوار باشد.

در این مقاله، ما به شما کمک می‌کنیم تا بهترین دیکشنری را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

ادامه مطلب »
10 داستان‌ کوتاه انگلیسی برای کودکان: راهی جذاب برای یادگیری زبان

10 داستان‌ کوتاه انگلیسی برای کودکان: راهی جذاب برای یادگیری زبان

داستان‌های کوتاه انگلیسی برای کودکان می‌توانند نقش مهمی در یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان ایفا کنند. این داستان‌ها می‌توانند کودکان را با زبان انگلیسی آشنا کنند، دایره لغات و مهارت‌های خواندن و نوشتن آنها را بهبود بخشند و به آنها کمک کنند تا با فرهنگ انگلیسی آشنا شوند.

ادامه مطلب »

دیدگاه شما

در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *