بانکداری – English For Banking

Banking-img

زبان تخصصی بانکداری

این دوره بطور ویژه ای برای مدیران و یا افرادی طراحی و تدوین شده است که میخواهند با ادبیات، لغات ، عبارات و اصطلاحاتی که در صنعت بانکداری استفاده می شود، آشنا شوند. تعداد جلسات این دوره ۱۲ جلسه است و تعداد تماس ها در هفته به انتخاب شما میتواند هر روز و یا یکروز در میان باشد. مدت هر مکالمه ۲۰ دقیقه میباشد. شما به فایل صوتی تمامی مکالمات در پنل اختصاصی خود در سایت و یا اپلیکیشن دسترسی دارید. در این دوره ۲۰ تاپیک (عنوان آموزشی) با شما مکالمه میشود. یک آزمون میان ترم و یک آزمون پایان دوره دارید. بعد از هر تماس، پارتنر آموزشی ارزیابی آن جلسه را در پنل شما قرار میدهد. در اولین جلسه تعیین سطح شما صورت میگیرد. تعیین سطح جزء جلسات آموزشی شما نمی باشد و بصورت رایگان صورت می گیرد. سپس بر اساس سطح شما، سیلابس دوره در پنل شما قرار میگیرد و شما از قبل میدانید که موضوع هر جلسه چیست و پارتنر شما چه سوالاتی را از شما میپرسد. این دوره از سطح مقدماتی تا فوق پیشرفته انجام میشود. سطوح به شرح ذیل هستند:

Basic,  Pre-Intermediate,  Intermediate,  Upper-Intermediate,  Advanced,  Post-advanced