IELTS Speaking

IELTS-Preparation

مکالمه IELTS Speaking

در تمامی دوره های ECC، تمرکز بر روی مهارت گفتاری (Speaking) است. در این دوره نیز ، تمرکز بر روی بخش مصاحبه (Interview & Speaking) است . تعداد جلسات دوره آیلتس (IELTS)، ۱۲ جلسه است و تعداد تماس ها در هفته به انتخاب شما میتواند هر روز و یا یکروز در میان باشد. مدت هر مکالمه ۲۰ دقیقه میباشد. شما در این بخش با نکات و تکنیک هایی که بتوانید نمره بالایی در بخش مهارت گفتاری آزمون آیلتس بدست آورید نیز آشنا می شوید. همچنین نمونه آزمون های دوره ها و سال های اخیر با شما کار میشود. شما به فایل صوتی تمامی مکالمات در پنل اختصاصی خود در سایت و یا اپلیکیشن دسترسی دارید.