دوره کودکان ECC Kids

Kids

دوره کودکان

این دوره بطور ویژه ای برای کودکان طراحی و تدوین شده است. تاپیک ها (موضوعات درس ها) بر اساس علاقه کودکان طراحی شده است. حجم درس ها به اندازه ای انتخاب شده تا کودکان خسته نشوند و علاقه شان به تدریج کم نشود. پارتنر های آموزشی (مدرسین) به شیوه ای مکالمات را انجام میدهند تا کودکان جرات بیشتری در مکالمه پیدا کنند و از اشتباه کردن نترسند و زبان را عملا استفاده کنند تا اعتماد به نفس آنها افزایش پیدا کند. ایجاد فضای یادگیری به همراه لذت   (Fun)در مکالمات ایجاد میشود. هم خود زبان آموز و هم والدین به فایل صوتی تمامی مکالمات دسترسی دارند و از این طریق میتوانند هم میزان پیشرفت و هم نظارت خود را داشته باشند. پس از پایان هر مکالمه ، مدرس ارزابی خود را از آن مکالمه در پنل اختصاصی زبان آموز در سایت و اپلیکیشن قرار می دهد. تعداد جلسات این دوره، ۱۲ جلسه میباشد. تعداد تماس ها در هفته به انتخاب شما میتواند هر روز و یا یکروز در میان باشد. مدت هر مکالمه ۲۰ دقیقه میباشد. در این دوره ۲۰ تاپیک (عنوان آموزشی) با شما مکالمه میشود. یک آزمون میان ترم و یک آزمون پایان دوره دارید. در اولین جلسه تعیین سطح شما صورت میگیرد. تعیین سطح جزء جلسات آموزشی شما نمی باشد و بصورت رایگان صورت می گیرد. سپس بر اساس سطح شما، سیلابس دوره در پنل شما قرار میگیرد و شما از قبل میدانید که موضوع هر جلسه چیست و پارتنر شما چه سوالاتی را از شما میپرسد.