درباره ECC

ECC را بشناسید

زبان آموزان سعی میکنند ابتدا زبان را یاد بگیرند تا در آینده از آن استفاده کنند. حال پس از سال ها یاد گیری ، در استفاده از آن موفق نیستند. فرایند زبان آموزی کاملا برعکس است. ما زبان مادری خود را ابتدا یاد نگرفتیم که بعدا استفاده کنیم بلکه استفاده کردیم و سپس آنرا یاد گرفتیم.

ECC معتقد است برای اینکه زبانی را یاد بگیریم ابتدا باید در شرایطی قرار بگیریم که مجبور به استفاده شویم. بتوانیم عملا از واژه ها و لغات استفاده کنیم و درست و یا غلط آنها را بکار بگیریم و به جای ترس از نکات گرامری، فقط درجهت برقراری ارتباط و منتقل کردن مفهوم تلاش کنیم. در این شرایط است که بعد از مدتی خواهیم دید قفل زبان مان در حال باز شدن است و اعتماد به نفس لازم را برای مکالمه بدست می آوریم.

ECC بستری را برای زبان آموزان فراهم میکند تا بتوانند با مدرسین حرفه ای به عنوان پارتنر آموزشی بدون خجالت مکالمه کنند چرا که این مکالمات بصورت اختصاصی و یک نفره است و مانند کلاس های معمول، در حضور سایرین نیست و زبان آموز میتواند به راحتی واژه ها را بکار ببرد. برای اینکه محیط یادگیری شما مثل شرایط واقعی که با لهجه های مختلفی روبرو میشویم ، پارتنرهای شما متنوع هستند و تغییر میکنند البته با توجه به پلتفرم پیشرفته موجود، هر پارتنر جدید ادامه مسیر پارتنر قبلی را میدهد و طبق برنامه و سیلابس پیش میرود. تعداد تماس ها در طول هفته و همچنین زمان انجام مکالمات را شما تعیین می کنید. طول هر مکالمه حدود ۲۰ دقیقه میباشد. بدلیل وجود همین پلتفرم پیشرفته، امکانات زیادی از قبیل دسترسی به فایل صوتی تمامی مکالمات خودتان با پارتنرهایتان، ارزیابی پارتنر بعد از هر تماس، تغییر شماره تماس از موبایل به ثابت و بسیاری امکانات دیگر در اختیار شماست.شما نیازی به اینترنت برای انجام مکالمات ندارید. فقط برای ثبت نام و یا مراجعه به پروفایل خودتان در سایت و یا اپلیکیشن نیازبه اینترنت دارید. هزینه تماس ها نیز با ما میباشد.

ECC اولین کال سنتر مکالمه زبان های خارجی با یک پلتفرم پیشرفته فن آوری اطلاعات است که موفق به دریافت نشان خلاق از معاونت علمی و فناوری نیز شد.