• مکالمه انگلیسی را با پارتنر زبان یاد بگیرید

 

  • تمرکز ECC بر تقویت مکالمه زبان انگلیسی و ارتقاء توانش ، مهارت عملی و اعتماد به نفس زبان آموز می باشد.

 

  • پارتنر های زبان شما (اساتید) هر روز در زمان دلخواه تان تماس میگیرند وبا توجه به سطح شما با برنامه آموزشی مشخص کمک می‌کنند که هر روز به زبان انگلیسی صحبت کنید و در شرایط واقعی قرار بگیرید و مسلط به مکالمه انگلیسی شوید.

 

  • ای سی سی با برقراری مکالمه تلفنی بین شما و اساتید و پارتنر های واقعی باعث افزایش سریع اعتماد به نفس و مهارت گفتاری شما در زبان انگلیسی می شود.

 

  • هر ترم از ۸ تا ۲۲ جلسه قابل انتخاب است و هر جلسه به مدت دوازده دقیقه می باشد .

 

  • هزینه دوره مکالمه عمومی از ۱۵۰،۰۰۰ تا ۳۸۰٫۰۰۰ تومان است، شما از طریق صفحه ی شخصی به تمام فایل های صوتی مکالمه و ارزیابی استاد از مکالمه دسترسی خواهید داشت ، هزینه تماس ها بعهده موسسه است.

۱  تعیین سطح شوید

۲  مشاوره بگیرید

۳  مکالمه کنید

۴  امکانات آموزشی داشته باشید