مکالمه انگلیسی روزمره

مکالمه انگلیسی روزمره

در تمامی دوره های ECC، تمرکز بر روی مهارت گفتاری (Speaking) است، در این دوره ۲۰ تاپیک (عنوان آموزشی) با شما مکالمه میشود. شما میتوانید هر سطح از این دوره را در یک بسته ی ۱۲ جلسه ای بگذرانید

تماس ها در هفته به انتخاب شما میتواند هر روز و یا یکروز در میان باشد.

در اولین جلسه تعیین سطح شما صورت میگیرد. تعیین سطح جزء جلسات آموزشی شما نمی باشد و بصورت رایگان صورت می گیرد. سپس بر اساس سطح شما، سیلابس دوره در پنل شما قرار میگیرد و شما از قبل میدانید که موضوع هر جلسه چیست و پارتنر شما چه سوالاتی را از شما میپرسد. این دوره از سطح مقدماتی تا فوق پیشرفته انجام میشود.

مدت هر مکالمه ۲۰ دقیقه است. شما به فایل صوتی تمامی مکالمات در پنل اختصاصی خود دسترسی دارید.در این دوره یک آزمون میان ترم و یک آزمون پایان دوره دارید. بعد از هر تماس، پارتنر آموزشی ارزیابی آن جلسه را در پنل شما قرار میدهد.

 

سطوح آموزشی مکالمه انگلیسی روزمره

Basic,  Pre-Intermediate,  Intermediate,  Upper-Intermediate,  Advanced,  Post-advanced