آدرس

امور اداری    ۷۰ ۲۰ ۹۱۰۰ (۰۲۱)

آموزش ویژه سازمان ها

مدیران آموزش و منابع انسانی سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری دوره های آموزش زبان، همواره چالش هایی دارند.

از یک سو می خواهند دوره های آموزشی را برای پرسنل خود برگزار کنند ، از سویی دیگر مسایلی چون مسائل اجرایی، نظارتی، گزارش گیری و …. باعث تعلل در تصمیم شان جهت برگزاری دوره ها میشود.

ECC بر اساس تجربه 19 ساله خود در همکاری های عمیق و تنگاتنگ آموزشی با سازمان ها، نهادها و شرکت های پیشرو و نام آشنا، به نیازها، شئونات ، اقتضاها و خواسته های مدیران آموزش و منابع انسانی آگاهی کامل دارد و به تفاوت های دوره های عادی با دوره هایی که برای مدیران و سازمان ها برگزار میشود اشراف کامل دارد و به همین دلیل رویکرد نظری و فرایند اجرایی ویژه ای برای  سازمان ها دارد و دوره ها را برای هر سازمان بومی سازی و متناسب سازی مینماید.

Managers meeting | مکالمه با پارتنر زبان | ECC

ECC برای سازمان‌ها چگونه کار می‌کند؟

امروزه در سازمان های یادگیرنده که سطح مهارتی و عملکردی پرسنل مهمترین دارایی آن سازمان میباشد، صرف برگزاری دوره های آموزشی، ارزش و اهمیتی ندارد بلکه آموزشی برایشان ارزشمند است که منجر به تغییر رفتار گردد. تغییر رفتار با آموزش های دانش محور (ایجاد محفوظات ذهنی) محقق نمیشود بلکه باید Deep Learning  و یا یادگیری عمیق و درونی شکل بگیرد. یادگیری عمیق زمانی صورت میپذیرد که فرد در شرایط واقعی قرار گیرد، شرایطی که مجبور به استفاده عملی از داشته های خود شود و این مکررا تکرار شود تا تبدیل به یک رفتار درونی شود. این عامل تکرار بسیار در مهارت آموزی موثر است. یادگیری زبان هم یک مهارت است. یکی از دلایلی که جلسات در ECC کوتاه اما پرتکرار هست همین اصل میباشد. در کلاس های زبان، تعداد تکرار و تناوب کلاس از طول کلاس مهم تر است و این یکی از کلیدهای مهم در یادگیری سهل یک زبان جدید است.

داشبورد مدیریتی (Management & Monitoring Dashboard)

یکی از دغدغه های مدیران آموزش، امکان رصد و گزارش گیری لحظه ای و بدون تاخیر کلیه فرایند های آموزشی و اجرایی میباشد. برای آنها خوشایند نیست که برای گرفتن آمار و شاخص ها که مبنای تصمیمات آنها را شکل میدهد مجبور باشند با آن موسسه آموزشی تماس بگیرند و با قدری تاخیر گزارش دریافت کنند. لذا یک داشبورد مدیریتی در اختیار فرد و یا افرادی که سازمان مجاز میداند قرار میدهیم تا با پسورد خود وارد آن شوند و کلیه آمار ها و شاخص ها را بصورت نموداری و شماتیک برای کل سازمان و یا برای تک تک شرکت کننده ها داشته باشند. آمارهایی چون : حضور و غیاب ، میزان و نرخ مشارکت پرسنل در دوره ها بصورت کلی و یا فردی، (شاید بر اساس این شاخص بخواهند تصمیم بگیرند که چه افرادی در دوره بعد شرکت کنند، مواخذه و یا تشویق شوند، که این کار با یک نگاه چند ثانیه به داشبورد قابل انجام است) ، کارنامه ها، گزارش های کمی و کیفی و … است.

حفظ محرمانگی (Privacy)

دسترسی به اطلاعات زبان آموزان همچون شماره تماس یکی از دغدغه های اصلی مدیران و سازمان هاست. این در حالی است که پلتفرم آموزشی ECC به گونه ای است که ” سیستم” با زبان آموزان به صورت خودکار تماس میگیرد و مدرسین به هیچ یک از اطلاعات زبان اموزان دسترسی ندارند. چون تماس اساتید با زبان آموزان از طریق پلتفرم ECC صورت میگیرد، اساتید حتی به شماره تماس زبان آموز هم دسترسی ندارد.

انعطاف زمانی (Flexible Time)

بنا بر ملاحظات و سیاست های سازمانی، از یک  سو مدیران اغلب مجبور به برگزاری دوره های آموزشی خارج از ساعت اداری بودند و از سوی دیگر این امر منجر به نارضایتی پرسنل می شد. در پلتفرم ECC  زبان آموزان در انتخاب روز و ساعت تماس از 8 صبح تا 11 شب آزاد هستند.

با توجه به اصل ” کوتاه اما پرتکرار” که آموزش در ECC بر آن بنا شده است، نرخ مشارکت پرسنل بالا است و معمولا غایب نیستند چون از یک سو،کلاس طولانی نیست و از سویی دیگر، زمان مکالمه هم در اختیار و انتخاب خود زبان آموز هست. به همین جهت مدیران پرمشغله نیز از مشکلی در بهره مندی از ECC ندارند و میزان مشارکت بالایی دارند زیرا هر چه قدر هم گرفتار باشند، 20 دقیقه را میتوانند مدیریت کنند.

انعطاف اجرایی

حتی اگر شارژ گوشی شما تمام شود و یا جایی باشید که آنتن ندارید ، مکالمه تون برقرار میشه و جلسه رو از دست نمیدید. در اپ ، شماره دیگری رو وارد میکنید و یا حتی یک شماره ثابت می دید و سیستم با آن شماره ثابت تماس می گیره.

با اینکه زمان رو حتی به دقت دقیقه ، خودتون مشخص کردین ، اما اگر پاسخ ندهید، سیستم مجدد با شما تا دو بار دیگر هر بار به فاصله دو دقیقه تماس میگیرد.

عدم نیاز به اینترنت و تلفن هوشمند، سهولت استفاده از این خدمت را بیشتر کرده است.

متغیر نمودن اساتید (Rotational partners)

یکی از امکانات جذابی که در ECC هست متغیر بودن مدرسین هست بطوریکه شما مجبور نیسیتید در طول ترم فقط یک استاد داشته باشید. با اینکه هماهنگی و برنامه ریزی بین یک استاد و یک زبان آموز قطعا کار ساده تری است تا اینکه چند استاد را برای یک نفر قراردهیم ، اما از آنجا که هدف ECC ایجاد شرایط یادگیری نزدیک به شرایط واقعی است، برنامه نویسی در پلتفرم بصورتی انجام شد تا شما بتوانید اساتید را بصورت متنوع در یک ترم داشته باشید. چرا که در شرایط واقعی، انسان در جامعه با افراد مختلفی با لهجه ها و تلفظ های مختلف برخورد میکند و به همین خاطر هست که در زبان مادری خود دچار ورزیدگی میشود و مهارت شنیداری اش تقویت میشود. طبق این الگو، شما هم در ECC ، هر جلسه با مدرسین متنوعی با لهجه ها و تلفظ های مختلف مکالمه میکنید و گوش شما ورزیده میشود و مهارت شنیداری تون فوق العاده تقویت میشود. اساتید متنوع هستند اما فرایند آموزش یک فرایند واحد است و وحدت رویه وجود دارد چرا که در پنل اساتید تمام فرایندو اقدامات آموزشی طی شده مشخص است و اقدامات لازم الاجرا برای جلسه بعد نیز مشخص میباشد.

مستند سازی آموزش و یادگیری (Learning Documentation)

یکی از دغدغه هایی که همواره در اداره آموزش وجود دارد این است که چطور میتوان مدیران ارشد سازمان را متقاعد ساخت که هزینه هایی که میشود نتیجه های عملی در پی داشته و منجر به تغییر رفتار در افراد آموزش گیرنده شده است. اما چون مفهوم یادگیری، مفهومی انتزاعی است، این تلاش کمی به مشکل برمیخورد.

یکی از اقداماتی که در اپ ECC انجام شد، استفاده از هوش مصنوعی است که هر 5 جلسه را از ابعاد مختلف مورد تحلیل سیستمی قرار داده و میزان پیشرفت را ارائه میکند.

صرفه جویی در هزینه ها

کلاس های خصوصی است اما با هزینه بسیار اقتصادی برگزار میشود. تعیین سطح نیز رایگان صورت میپذیرد. در مشتریان سازمانی، علاوه بر تعیین سطح، فرایند نیاز سنجی علمی نیز صورت میگیرد که آن هم رایگان صورت میپذیرد. تمامی منابع و کتاب های آموزشی، بصورت الکترونیکی در پنل هر زبان آموز ارسال میشود و نیازی به تهیه و خرید منابع آموزشی نمیباشد. چون زمان آموزش، توسط اداره آموزش به پرسنل اعلام نمیشود و هر فرد در انتخاب زمان مختار است که زمان دلخواه خود را انتخاب نماید، موضوع پرداخت اضافه کاری برای برگزاری کلاس های آموزشی که اداره آموزش بعد از ساعات اداری تشکیل میدارد، قهرا حذف میشود.

در اپ، گزینه ای وجود دارد به نام “دعوت  از دوستان” که پرسنل سازمان میتوانند اعضاء خانواده خود را با شرایط تخفیفی ویژه ثبت نام نمایند.

یادگیری تلفیقی (Blended Learning)

تجربیات 19 ساله این مجموعه نشان می دهد که مدیران آموزش معتقدند، دوره هایی که بصورت 100% غیرحضوری اثر بخشی پایینی دارد. به منظور رفع این مشکل این مجموعه دوره های آموزشی را به صورت تلفیقی برگزار می کند. به عبارتی در کنار هر 10 ساعت آموزش غیر حضوری به مدت 1 ساعت آموزش حضوری و یا آنلاین برگزار می گردد.

در اپ، گزینه ای وجود دارد به نام “دعوت  از دوستان” که پرسنل سازمان میتوانند اعضاء خانواده خود را با شرایط تخفیفی ویژه ثبت نام نمایند.

آموزش نتیجه گرا

برعکس مدیران منابع انسانی و آموزش سنتی که در گذشته های دور بعضا  هدف پرکردن “سرانه آموزش” داشتند مدیران کاربلد امروز، نتیجه گرا هستند و به دنبال کسب نتایج ملموس نه فقط در پایان فرایند های آموزشی بلکه در حین برگزاری دوره های آموزشی هستند. در همین راستا،  هدف ECC ایجاد “دانش” نیست بلکه ایجاد “توانش” میباشد. برای آموزش شنا، به کسی در کنار استخر جزوه شنا کردن نمی دهد بلکه او را عملا در موقعیت شنا کردن در درون استخر قرار میدهد. شما در ECC مجبور هستید هر روز با پارتنر های زبان خود عملا از زبان استفاده کنید. مرتب مرتکب اشتباه شوید و اصلاح شوید و چون جلسات هر روز هم میتواند باشد، سرعت فرایند و پیشرفت بالاست و بعد از مدت کوتاهی قبل از هر چیز ترس از صحبت کردن در شما از بین میرود و اعتماد به نفس مکالمه پیدا می کنید.

همسو سازی آموزش با اهداف سازمان

علاوه بر اینکه آموزش برای ارتقاء مهارتهای فردی شرکت کننده هست، در آموزش سازمان ها، این ارتقاء در راستای اهداف سازمان صورت میگیرد. بطور مثال علاوه بر اینکه سعی میشود تسلط کلی فرد در زبان ارتقاء یابد، مهارت هایی که مورد نیاز سازمان هست مورد تمرکز میباشد. بطور مثال آمادگی برای شرکت در جلسات کاری با طرف های خارجی، آمادگی برای شرکت در سمینارها و همایش های خارجی و یا داخلی به زبان انگیسی، تسلط بر فهم مقالات ، ژورنال ها ، کاتالوگ ها و منابع حوزه تخصصی ایشان است.

نشاط کاری با متد آموزشی مطلوب

زمانی که آموزش در یک محیط بدون استرس صورت میگیرد و فضای صمیمانه ای شکل میگیرد، نشاط افراد بیشتر میشود که خود این آثار بسیار مثبتی در مفاهیم عمیق حوزه سرمایه انسانی دارد که در مجال این نوشته نیست. یکی از دلایلی که اساتید در ECC ، “پارتنر” نامیده میشوند همین نکته است که گویی شما یک “دوست علمی” دارید که نگاهی از بالا به پایین به شاگرد خود ندارد و بلکه دوست اوست که در یک مکالمه صمیمی و دوستانه تلاش میکند یک تعامل کلامی ایجاد کند تا مخاطب وی قفل زبانش باز شود و به تدریج تسلط به گفتگو و مذاکره پیدا کند.

دوره های زبان تخصصی

ای سی سی برای متناسب سازی و کاربردی نمودن دوره ، علاوه بر دوره های عمومی، دوره های تخصصی تدوین نمود. دوره هایی مانند:

( زبان انگلیسی تجاری ویژه مدیران که از سطح مقدماتی شروع و تا فوق پیشرفته ادامه دارد.)

( زبان انگلیسی تجاری ویژه مدیران که از سطح مقدماتی شروع و تا فوق پیشرفته ادامه دارد.)

(زبان انگلیسی در مذاکرات کاری و حرفه ای)

(مکاتبات و نامه نگاری به انگلیسی)

(نگارش رزومه حرفه ای به انگلیسی)

(نگارش ایمیل به انگلیسی)

(ارایه های اثرگذار به انگلیسی)

(مصاحبه های شغلی) 

 

دوره های زبان مشاغل

سازمان هایی که ECC را انتخاب کردند

تمامی ویژگی های فوق منجر شد که بسیاری  از سازمان ها پس از آشنایی با پلتفرم کال سنتر ECC از این شیوه نوین آموزشی، جهت ارتقاء بهره وری پرسنل خود استفاده نمایند.

 برخی از این سازمان ها عبارتند از:

Frame 14 2 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 7 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 22 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 20 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 11 2 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 3 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 9 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 6 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 18
Frame 5 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 4 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 23 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 21 2 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 1 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 12 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 2 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 15 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 8 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 13 1 | مکالمه با پارتنر زبان | ECC
Frame 10
Frame 16
Frame 19
Frame 17

فرآیند همکاری با ECC

  1. ارسال اطلاعات اولیه از طرف شرکت به ECC                      
  2. ارسال پروپوزال از طرف ECC به شرکت
  3. انعقاد تفاهم نامه و یا قرارداد
  4. ارسال تعداد کد ثبت نام  ازطرف ECC به شرکت
  5.  ثبت نام زبان آموزان در سایت و یا اپ با استفاده از کدهای ویژه
  6. شروع آموزش و یادگیری از روز بعد ثبت نام

برای طی کردن گام های 1 و 2 بالا (ارسال اطلاعات اولیه و دریافت پروپوزال) فرم زیر را تکمیل کنید.

فرم دریافت پروپزال پکیج سازمانی

جهت دریافت پروپزال لطفا فرم زیر را پر کنید

Managers meeting | مکالمه با پارتنر زبان | ECC