حضور مجموعه ECC در مسابقه بزرگ ” میدون”

حضور مجموعه ECC در مسابقه بزرگ ” میدون”

مسابقه بزرگ ” میدون” به عنوان یک مجموعه تلویزیونی گامی بزرگ را در راستای معرفی و همیاری با مشاغل  خلاق برداشته است. این مسابقه تلویزیونی زمینه ای را فراهم کرده که با توجه به شرایط جامعه به معرفی مشاغلی بپردازد که به تامین نیازهای روزمره بپردازد. از همین حیث استارتاپ آموزشی و فرهنگی ECC به عنوان یک مجموعه خلاق، با استفاده از زیر ساخت پیشرفته فناوری، میسر ساختن دورکاری برای مدرسین و همچنین امکان آموزش زبان انگلیسی در هر شرایط زمانی و مکانی از طریق خط تلفن ثابت یا همراه  در این برنامه حضور پیدا کرد.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.