آدرس

امور اداری    ۷۰ ۲۰ ۹۱۰۰ (۰۲۱)

برگزاری مسابقه talk show در بیمه ملت توسط ECC

مجموعه ECC با همکاری بیمه ملت به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر، در روز دوشنبه 02/11/99 مسابقه Show Talk را با حضور 11 نفر از پرسنل محترم بیمه ملت برگزار کرد.

با انجام فرآیند قرعه کشی، نفرات حاضر در مسابقه به 4 گروه تقسیم شده که هر یک از گروه ها به سوالاتی از قبیل اطلاعات عمومی، دانش عمومی زبان و دانش تخصصی زبان در حوزه صنعت بیمه پاسخ دادند. از میان 4 گروه، بر اساس جمع امتیازات هر گروه، یک گروه به عنوان گروه برگزیده انتخاب شد و نهایتا به منظور مشخص نمودن نفرات اول تا سوم، مسابقه دیگری شامل بحث آزاد، اطلاعات عمومی، زبان عمومی و زبان تخصصی برگزار گردید. بدین ترتیب سرکار خانم مونا خاجویی جهرمی رتبه نخست، سرکارخانم حمیده حیدری رتبه دوم و سرکار الناز گروسی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

دیگر اخبار ECC