امور اداری   ۷۰ ۲۰ ۹۱۰۰ (۰۲۱)

آدرس

امور اداری    ۷۰ ۲۰ ۹۱۰۰ (۰۲۱)

پارتنر مکالمه زبان

Develop a passion for learning

If you do, you will never cease to grow

امکانات ECC

امکانات ECC

ECC - ECCGroup - call center - l;hgli jgtkd cfhk

اساتید حرفه ای و معتبر

سیلابس جهانی

پشتیبانی آنلاین

تعیین سطح رایگان

دسترسی به منحنی پیشرفت

یادگیری آسان و ارزان

امکانات متعدد در اپ

ارزیابی سریع و بلافاصله در هر جلسه

امکان تغییر نوع تماس

عدم دسترسی اساتید به اطلاعات شما

دسترسی اسان به سوابق اموزشی

شما هم به استاد نمره میدهید